جامعیت قرآن

« جامعيت » كه در زبان عربي با لفظ « شمولية » از آن ياد مي شود و « قلمرو » كه در لغت به معناي ناحيه و ناحيه ي حكومت و حكمراني است، گاه به يك معنا استعمال مي شوند، حال آنكه اين دو با هم متفاوت اند. مراد از…

تمام قرآن هدایت است

موضوع قرآن، انسان و هدايت اوست. از اين رو، محور و مبناي قرآن در گزاره ها و آموزه هايش « انسان بما هو انسان » است؛ غايت رهنمودهاي قرآن سوق دادن انسان به سوي كمال و تبيين رابطه ي خطوط كلي و حدود تعامل وي با مجموعه هستي در عرصه هاي…

چندمعنایی کلمات و عبارات قرآنی

چندمعنايي قرآن كريم هرچند از مباني ادبي و زبانشناختي تفسير به شمار مي آيد لكن برخي از پيش فرضهاي آن متأثر از مباني كلامي تفسير است. از منظر دانش معناشناسي به موقعيتي كه يك واحد زباني ( كلمه يا عبارت ) از چند معنا برخوردار باشد، چندمعنايي…

جامعیت غیراستقلالی قرآن

اختلافي ميان شيعه و سنّي در اصل جامعيت قرآن در پاسخگويي به نيازهاي هدايتي انسان در عرصه ي حيات ديني نيست و جامعيت قرآن يكي از مباني عام كلامي اماميه در تفسير است؛ لكن بعد از اثبات جامعيت قرآن، پرسشهايي فراروي محقق پديد مي آيد:1.آيا قرآن في…

کلیاتی درباره ی تفسیر قرآن

مفهوم تفسيركلمه تفسير در لغت از ريشه « فَسَر » به معني آشكار كردن، كشف و پرده برداشتن از معني كلام است. ابن فارس مي گويد: « فسر، دلالت بر بيان كردن و روشن ساختن امري دارد. » (1)راغب مي گويد: « فَسر و سفر، همان…

قرآن و تئوری تحوّل (۲)

رويكرد انديشمندان غربي درباره آفرينش انسان ديدگاه چارلز هاجچارلز هاج،(1) يكي از محافظه كاران آمريكايي از مدرسه مذهبي « پرينستون »(2) است كه به لحاظ اعتقادش به كتاب مقدّس، تسليم « نظريّه تكامل » نشد. وي بين حقايق…

جامعیت قرآن کریم نسبت به علوم و معارف الاهی و بشری

مصاحبه با آيت الله معرفت آيا قرآن کريم نسبت به علوم و موضوعات الاهي و بشري، جامعيت و کليتي دارد و پاسخ گوي همه اين مسايل است يا نه؟ و اگر جواب مثبت است؛ مکانيزم استخراج اين سؤالات از ظواهر قرآن و يا نصوص قرآن و سنت چگونه است؟ محمدهادي…

نقش علامه هندی دهلوی و علامه شرف الدین عاملی در دفاع از حریم قرآن

1. حديث رجم شيخ و شيخه:الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نکالاً من الله... (2)در صحيح بخاري و صحيح مسلم از عمر نقل شده که اين آيه جزء آيات قرآني بود. 2. حديث رضعات خَمس (3):اينکه حديث خمس که ناسخ رضعات بود و ناسخ و منسوخ يک جا از…

جایگاه شهود قلبی در قرآن (۱)

تشويق قرآن به تحصيل برهان عقلي و شهود قلبيعلم از دو راه به دست مي آيد. زيرا گاهي بدون واسطه و گاهي با واسطه ي امر ديگري است. نوع نخست همان علم حضوري است که در آن ميان معلوم و عالم واسطه اي نيست و دومي همان علم حصولي است که در آن، ميان معلوم…

جایگاه شهود قلبی در قرآن (۲)

لزوم فهم اسرار براي مؤمنهنگامي که ثابت شد حجابي جز گناه نيست که آن هم با تقوا و اطاعت برطرف مي شود، شايسته است که مؤمن اين اسرار را بفهمد و از کساني باشد که خدا و ملائکه با او سخن مي گويند؛ چنان که از فرمايش حضرت رضا (عليه السلام) بر مي…