صفحه بایگانی دسته

حدیث روز

آخرت

رسول الله صلی الله علیه وآله اى مسلمانان!آستین بالازنیدکه کارجدّى است،آماده شویدکه رفتن نزدیک است، توشه…

عصبانیت

امام على علیه السلام عصبانیت نوعى دیوانگى است زیرا آدم عصبانى پشیمان مى شود و اگر پشیمان نشود دیوانگى اش قطعى و…