صفحه بایگانی دسته

حدیث روز

عصبانیت

امام على علیه السلام عصبانیت نوعى دیوانگى است زیرا آدم عصبانى پشیمان مى شود و اگر پشیمان نشود دیوانگى اش قطعى و…