صفحه بایگانی دسته

غدیر خم

اعطای فدک

اعطای فدک روز۱۴ذى‌الحجّه سال هفتم هجری، پس از جنگ خیبر، سرزمین وسیع و سرسبز فدک تنها به وسیله پیامبر اکرم صلی…