صفحه بایگانی دسته

مناسبت های دهه ولایت

حدیث منزلت 

حدیث منزلت یکى از احادیث مهمى که پیامبر صلى‏ الله ‏علیه ‏و ‏آله ‏و سلم در طول عمر شریفش چندین بار و به مناسبت‏ هاى…