صفحه بایگانی دسته

اخلاق

اخلاق

راه های مهار خشم

راه های مهار خشم برای فرونشاندن خشم، راههای زیادی وجود دارد که انسان می‌تواند به وسیله آن خشم خود را فرو نشانده،…

دعا و فضیلت های آن

دعا و فضیلت های آن برکات دعا امام باقر علیه السلام به ابا مقدام فرمود: «یا أَبا مِقدام، إِنَّما شیعَهُ عَلی ...…