صفحه بایگانی دسته

رسول الله (ص)

رسول الله (ص)

عطر میلاد (۱)

هر دم صلوات بر جمالشبه به که چه روز خرم آمدمبعوث نبى اکرم آمدبس عید فرا رسید بى شکعیدى نبود چنین مبارکاز بعثت او…

عطر میلاد (۳)

سلام و صلوات بر تو بادنزهت بادیسلام بر برکت دستانت که می‏تواند نان رزق هزاران سفره خالی را مهیا کند!سلام بر…

عطر میلاد (۴)

صبح‏گاه نیایشجواد محمدزمانی... و تو بیایی! آن سان که صاعقه نگاهت، ایوان مدائن را از پا درآورد و به آتشکده فارس،…

جمال محمد(ص)

ماه فرو ماند از جمال محمدسرو نباشد به اعتدال محمدقدر فلک را کمال و منزلتى نیستدر نظر قدر با کمال محمدوعده دیدار هر…