صفحه بایگانی دسته

معصوم شناسی

معصوم شناسی

دعاى بهشتیان

دعاى بهشتیان خانه گلین زهرا(س) سرد و اندوهبار مى‏نمود. داغ از دست دادن پیامبر رحمت هنوز بر سینه مدینه سنگینى…