صفحه بایگانی دسته

معصوم شناسی

معصوم شناسی

طبیب رئوف

طبیب رئوف کرامت امام رضا(ع) سال ۱۳۱۲ ش. بود. ماه محرم به نیمه خود نزدیک می شد. از گرگان به مشهد آمده بودند. همسرش…