دسته: تشیع در عصر حاضر

تشیع در عصر حاضر

۰

مراحل تکامل فقه و فقاهت شیعه از زمان ائمه (علیه‌السلام) تاکنون

اشاره: فقه و فقاهت مهمترین رشته علوم اسلامی است که مرجعیت دینی براساس آن استوار می باشد. علی رغم فراز و نشیب حاصل در رشته های دیگر، رشته «فقه» روز به روز گسترده تر...

۰

تقویت همبستگی اجتماعی در دوران گسترش افراط‌گری و اسلام‌هراسی

در نشست سالانه مسئولان شورای هماهنگی مسلمانان و کلیسای انجیلی مطرح شد: تقویت همبستگی اجتماعی در دوران گسترش افراط‌گری و اسلام‌هراسی به نقل از رایزنی فرهنگی سفارت ج اا در آلمان نشست سالانه مسئولان...

در تجدید حیات شیعه ۰

نقش سیاسی و تاریخی مدرسه فیضیه در تجدید حیات شیعه

نقش سیاسی و تاریخی مدرسه فیضیه در تجدید حیات شیعه چکیده شیعه از زمان پیدایش تاکنون، تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است. در برخی موقعیت‌های تاریخی با فرصت پیش‌آمده، اقدام به تشکیل حکومت...

استراتژی سیا (CIA) بر ضد شیعه ۰

استراتژی سیا (CIA) بر ضد شیعه

دکتر مایکل برانت یکی از معاونان سازمان سیا در کتابی با عنوان «نقشه ای برای جدایی مکاتب الهی» از طرح توطئه بزرگ استکبار جهانی علیه تشیع پرده برداشت و نوشت: در یک گردهمایی که...

استراتژی سیا (CIA) بر ضد شیعه ۰

استراتژی سیا (CIA) بر ضد شیعه

دکتر مایکل برانت یکی از معاونان سازمان سیا در کتابی با عنوان «نقشه ای برای جدایی مکاتب الهی» از طرح توطئه بزرگ استکبار جهانی علیه تشیع پرده برداشت و نوشت: در یک گردهمایی که...