مجمع جهانی شیعه شناسی

دسته‌بندی: شیعه در ایران

ایران و عاشورا

تأثیر نهضت عاشورا بر جریان تشیع در ایران از صفویه تا کنون نهضت عاشورا ذیل نظریه امامت و ولایت و در ذیل نظریه کلی رابطه

ادامه مطلب »

تاریخ تشیع ایران

تشیّعسابقه نفوذ و ورود تشیّع در ایران به قرن اوّل هجری باز می گردد. سیر گسترش شیعه در ایران تدریجی است و عوامل مختلفی در

ادامه مطلب »

آیینه ی تشیع

«اسرارالامامه» آینه تشیع ایران در پایان قرن هفتم هجریکتاب اسرارالامامه آخرین یا یکی از آخرین آثار عمادالدین حسن بن علی طبری است، زیرا تاریخ تألیف

ادامه مطلب »