مجمع جهانی شیعه شناسی

دسته‌بندی: شیعیان در سایر نقاط

شیعه در مصر

  جمهوری عربی مصر، از لحاظ وسعت، موقعیت جغرافیایی، جمعیت و پیشرفت، مهم ترین کشور عربی است. مصر از نظر تاریخی، جزو کشورهای کهن است.

ادامه مطلب »

اسلام در ژاپن

بنا به گفته‌ای حدود ۱۰۰ هزار مسلمان در کشور ژاپن زندگی می‌کنند. اغلب آنان مهاجر هستند که در این میان مهاجرین اندونزیایی با جمعیتی حدود

ادامه مطلب »

اسلام در ژاپن

بنا به گفته‌ای حدود ۱۰۰ هزار مسلمان در کشور ژاپن زندگی می‌کنند. اغلب آنان مهاجر هستند که در این میان مهاجرین اندونزیایی با جمعیتی حدود

ادامه مطلب »