مجمع جهانی شیعه شناسی

دسته‌بندی: شیعیان عربستان

شیعه و تشیع

شیعه و تشیع

شیعه و تشیع  مفهوم شیعه کلمه «شیعه» در مفرد، تثنیه، جمع، مذکر، مؤنث و… به همین صورت نوشته و خوانده مى‏شود. مفرد آن گاه در

ادامه مطلب »