مجمع جهانی شیعه شناسی

دسته‌بندی: فضايل اخلاقی

جود و سخاوت

این دو واژه که در مقابل‏ “بخل‏” است، غالبا در یک معنی استعمال می‏شود، ولی گاه‏ی از بعضی کلمات استفاده می‏شود که‏ “جود” مرحله بالاتر

ادامه مطلب »

فروتنی و تواضع

اشاره ناگفته پیداست که تواضع و فروتنی نقطه مقابل تکبر و فخرفروشی است و جدا سازی بحثهای کامل این دو از یکدیگر مشکل یا غیر

ادامه مطلب »

توکل

اشاره در بسیاری از آیات قرآن مجید و روایات اسلامی و سرگذشت انبیاء و اولیاء و صالحان و در کتب علمای اخلاق و ارباب سیر

ادامه مطلب »

صداقت و راستی

صداقت و راستی از خصوصیات عالی اخلاق انسانی است که در آموزه های اسلامی از زمینه های اساسی ارجمندی و نیک بختی انسان شناخته شده

ادامه مطلب »

صبر و شکیبایى

اشاره  زندگی انسان در دنیا، آمیخته با مشکلات عجیبی است که اگر در مقابل آن بایستد وشکیبایی و مقاومت‏به خرج دهد، به یقین پیروز خواهد

ادامه مطلب »

اخلاق نیکو

حسن خلق به معنای خاص عبارت است از خوشرویی، خوشرفتاری، حسن معاشرت و برخورد پسندیده با دیگران. امام صادق ـ علیه السلام ـ در بیان

ادامه مطلب »

فضایل اخلاقی چیست؟

در مکاتب مختلف بحثهای فراوانی پیرامون شناخت ملاک فضیلت و تمییز فعل اخلاقی از غیر آن صورت گرفته و هر مکتب به فراخور مبانی فکری

ادامه مطلب »