مجمع جهانی شیعه شناسی

دسته‌بندی: مقاله علمی

برهان حدوث

 برهان حدوث در الهیات اسلامى ـ به ویژه نزد متکلمان ـ از اهمیت ویژه‎اى برخوردار است؛ تا آن جا که به عنوان طریق ویژه متکلمان

ادامه مطلب »