مجمع جهانی شیعه شناسی

دسته‌بندی: ارتباط با دیگران

آداب تلاوت قرآن (۱۱)

عمل به دستورات قرآن هدف نهائی تلاوتآنچه از آغاز کتاب تاکنون، و طی فصل های جداگانه، پیرامون فضائل بیکران کتاب الهی و آداب تلاوت قرآن،

ادامه مطلب »

ادب تلاوت قرآن

اولین مرحله استفاده و بهره‏مندى از قرآن کریم تلاوت آیات است که در کنارش باید مضامین آنها را خوب فهمید و سپس بدان عمل کرد.

ادامه مطلب »

آداب تلاوت قرآن

آداب تلاوت قرآن ۱٫ بهتر است قرآن را از روی مصحف (قرآن) تلاوت کنیم, اگر چه حافظ قرآن باشیم: زیرا امام صادق (ع) در این

ادامه مطلب »

جوان و معنویت

جوان و معنویت توجه به امر معنوی، از مسائل مهم دوران جوانی است. به گفته روانشناسان، هر انسانی چهار حس دارد: اول، حس «کنجکاوی» که

ادامه مطلب »

جوانان عاشورایی

زیر عنوان: نگاهی به اخلاق عاشورایی جواناناگر مراجعه ای درست به زیارت عاشورا داشته باشیم، می بینیم که این زیارت منشور جامع خود سازی فردی

ادامه مطلب »