مجمع جهانی شیعه شناسی

دسته‌بندی: اصحاب امام حسین (ع)

اصحاب امام حسین (ع)

اصحاب شهادت طلب و با وفاى سید الشهدا«ع»،نمونه بارز آگاهى،ایمان،شجاعت و فداکارى بودند و فضیلت آنان بیش از آن است که در این مختصر بگنجد.روایاتى در

ادامه مطلب »

نگاهی دیگر

امام حسین (علیه السلام) از دیدگاه بزرگان، اندیشمندان و مستشرقین غیر مسلمان ۱ . انگرى، کابریلبه عوض اینکه واقعه کربلا، موجب ترس طرفداران حسین (ع)

ادامه مطلب »

توبه مقبول

حر بن یزید ریاحی مردی شجاع و نیرومند است ،اولین بار که عبیداللّه ین زیاد حاکم کوفه می خواهد هزار سوار برای مقابله با حسین

ادامه مطلب »