مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

دسته‌بندی: امام حسین (ع) از نگاه اندیشمندان

حسین (ع) در کلام دیگران

مهاتما گاندی (رهبر استقلال هند ) من زندگی امام حسین (ع)، آن شهید بزرگ اسلام را بدقت خوانده‌ام و توجه کافی به صفحات کربلا نموده‌ام

ادامه مطلب