مجمع جهانی شیعه شناسی

دسته‌بندی: امام حسین (ع) در نگاه اهل سنت

شور حسینی

  «إنّ الحسین مصباح الهدى وسفینه النجاه» اهل‌بیت عصمت و طهارت و ائمه هدی(ع) تمام اعمال و رفتار و حرکات آنها مایه هدایت و رشد مردم

ادامه مطلب »