صفحه بایگانی دسته

خانواده امام حسین (ع)

خانواده امام حسین (ع)

سکینه

دختر بزرگوار سیدالشهداء (ع) ، که در علم ، معرفت ، ادب ، توجه به حق و جذبه پروردگار ، کم نظیر و مورد توجه خاص پدرش…