مجمع جهانی شیعه شناسی

دسته‌بندی: نهضت امام حسین و آثار آن

عزت‏خواهى حسینى

قبل از بررسى کوتاه و اجمالى شعارهاى عاشورا مناسب است‏بپردازیم به بیان دوباره دو واژه «عاشورا» و «شعار»: الف: عاشوراعاشورا از روز دهم ماه محرم

ادامه مطلب »