صفحه بایگانی دسته

امام مهدی علیه السلام

امام مهدی (ع)

یهودیت رسانه ای

نفوذ یهود بر رسانه های انگلستانامروزه سازندگان فیلم، افرادی هستند که قدرتمندترین رسانه ها را در جهان کنترل می کنند…