مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

دسته‌بندی: حضرت زهرا سلام الله علیها

احتجاج اهلبیت به غدیر

فاطمه زهرا(س) و غدیر خم

احمد لقمانى سپیده سخن قسم به جان تو اى عشق، اى تمامى هست که هست هستى ما از خُم غدیر تو مست در آن خجسته

ادامه مطلب