صفحه بایگانی دسته

حضرت معصومه(س)

حضرت معصومه(س)

اسب نقره فام

نيمه‏هاى شب بود و برف همچنان مى‏باريد. تاريكى مطلق، عالم را فرا گرفته بود، اماسپيدى برف، دهكده شوط را…