صفحه خرید کتاب مجمع جهانی شیعه شناسی

شما می توانید کتاب را به دو روش خریداری فرمایید.

  1. دریافت فایل pdf : برای دریافت فایل کتاب، می توانید به صفحه فروشگاه مراجعه نمایید و گزینه دریافت فایل را کلیک کنید
  2. خرید اصل کتاب : برای خرید کتاب می توانید با شماره تلفن ۰۲۵۳۷۷۱۳۷۷۳ تماس حاصل فرمایید.