صفحه آرشیو

آیت الله صافی گلپایگانی

نیروی انتظامی از وظایف قانونی خود کوتاه نیاید

آیت‎الله العظمی صافی: نیروی انتظامی از وظایف قانونی خود کوتاه نیاید/ نسبت به مسئله حجاب حساس باشید حوزه/‌‌حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بر لزوم عمل نیروی انتظامی به وظایف محوله خود در عرصه های مختلف تاکید کردند. به…