صفحه آرشیو

اختلاف یا اتحاد شیعه و سنی

اختلاف یا اتحاد شیعه و سنی

اختلاف یا اتحاد شیعه و سنی بهترین معیار و الگوی ما در این زمینه مراجعه به قرآن ، روایات و سیره عملی معصومین (ع) است که همواره و در هر شرایطی بر رعایت وحدت و پرهیز از اختلاف میان مسلمانان تأکید دارند ؛در تبیین بیشتر این موضوع ابتدا لازم…