صفحه آرشیو

اخلاق انتخاباتی نامزدها و معیار تقدم خود بر دیگران

اخلاق انتخاباتی نامزدها و معیار تقدم خود بر دیگران

اخلاق انتخاباتی نامزدها و معیار تقدم خود بر دیگران آنان که در صدد ورود به عرصه انتخابات هستند و قصد نامزدی و تصدی پست های مهم در نظام اسلامی را دارند لازم است معیارهایی را در وجود خود جستجو کنند و در صورت وجود چنین ملاک ها و صفاتی وارد…