صفحه آرشیو

از منظر اسلام و غرب

از منظر اسلام و غرب

خانواده از نگاه اسلام

مقدمه خانواده، يكى از نهادهاي مهم جامعه بشرى است كه زيربنايى ترين و اولين نهاد اجتماع به شمار مى رود. تأثير خانواده بر رشد، تعادل و شكوفايى افراد و جامعه به حدى است كه هيچ صاحب نظري نمى تواند آن را انكار كند؛ از اين رو، همه فلاسفه و صاحب…

خانواده از نگاه اسلام

مقدمه خانواده، يكى از نهادهاي مهم جامعه بشرى است كه زيربنايى ترين و اولين نهاد اجتماع به شمار مى رود. تأثير خانواده بر رشد، تعادل و شكوفايى افراد و جامعه به حدى است كه هيچ صاحب نظري نمى تواند آن را انكار كند؛ از اين رو، همه فلاسفه و صاحب…

آیا نظام خانواده در اسلام نظامِ عرفی است؟

مدتی است در گوشه و کنار کشور و پاره‌ای از مطبوعات یا در لابه‌لای برخی اظهار نظرهای حقوقی و فقهی، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که آن‌چه به عنوان نظام خانواده در اسلام بیان می‌شود اولاً در زمره قوانین امضایی و ثانیا…

آیا نظام خانواده در اسلام نظامِ عرفی است؟

مدتی است در گوشه و کنار کشور و پاره‌ای از مطبوعات یا در لابه‌لای برخی اظهار نظرهای حقوقی و فقهی، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که آن‌چه به عنوان نظام خانواده در اسلام بیان می‌شود اولاً در زمره قوانین امضایی و ثانیا…

ویژگی‌های خانواده سالم

هنگامي که از مهارت‌هاي بهتر زيستن صحبت مي‌کنيم بررسي کانون خانواده از حيث کيفيت و چگونگي روابط ميان فردي و ميزان پايداري و استحکام آنها اهميت ويژه‌اي مي‌يابد. دسته‌بندي‌هاي گوناگوني در مورد خانواده با توجه به…

ویژگى‌هاى خانواده برتر در اسلام(۲)

2 ـ 2. علم و دانش اركـان تـشـكـيـل دهـنـده خـانـواده برتر از لحاظ علم و آگاهى دارا و ثروتمند هستند. در اين خـانـواده ، زن افـزون بـر اطـلاعـات و آگـاهـيـهـاى مـذهـبـى بـه عـنوان همسر، مادر، مدير و كـدبـانوى خانه از آگاهيهاى لازم زندگى…

ویژگى‌هاى خانواده برتر در اسلام(۱)

مقدمه خـانـواده ، كـانـونـى است مقدس كه در سايه پيوند زناشويى دو انسان از دو جنس مخالف پـايـه گـذارى شـده و بـا پـيـدايـش و تـوليـد فـرزنـدان كامل تر مى شود. به عقيده صاحبنظران ، خانواده از نـخـسـتـين نظامهاى نهادى عمومى و جهانى است كه براى…

خانواده در اسلام

مقدمه خانواده محور اصلی در تربیت جامعه می باشد، همین خانواده است که به واسطه آن اجتماع شکل می گیرد. بدون خانواده هیچ حرکت اجتماعی شکل نخواهد گرفت؛ و هیچ رشد اجتماعی صورت نمی گیرد.خداوند آفرینش انسان را با پیوند زن و مرد آغاز کرد و آدم و…

جایگاه خانواده از منظر اسلام و غرب

مقدمه: خانواده از جمله نهادهای مؤثر و مهم در زندگی انسان‌هاست و می‌توان آن را یک نمونه عقلانیت انسانی دانست. حکمای اسلامی که انسان را موجودی مدنی بالطبع می‌دانند بر این امر تأکید بسیار داشته‌اند. خانواده همچنین در فلسفه…

جایگاه خانواده از منظر اسلام و غرب

خانواده از جمله نهادهای مؤثر و مهم در زندگی انسان‌هاست و می‌توان آن را یک نمونه عقلانیت انسانی دانست. حکمای اسلامی که انسان را موجودی مدنی بالطبع می‌دانند بر این امر تأکید بسیار داشته‌اند. خانواده همچنین در فلسفه عملی…