صفحه آرشیو

از کجا بدانیم چشم خورده ایم؟

از کجا بدانیم چشم خورده ایم؟

از کجا بدانیم چشم خورده ایم؟ پاسخ: علائم روانی و یا روحی که اختصاص به چشم زخم داشته باشد ندارد. علائمی که در ظاهر برای چشم زخم رخ میدهد با برخی دیگر از تصرفات غیر عادی مشابه است مثلا بعضی از این علائم با علامت طلسم…