صفحه آرشیو

اشهد ان محمدا رسول الله

اشهد ان محمدا رسول الله

اشهد ان محمدا رسول الله خلاصه پرسش آیا عبارت «اشهد انّ محمداً رسولُ الله» از اصول دین است یا از فروع دین؟ یعنی منظور، مصداق نبی است یا خود اصل نبوت؟ پرسش عبارت «اشهد ان محمدا رسول الله» از اصول دین است یا از…