صفحه آرشیو

اطلاع شیعیان از فرزند امام حسن عسکری

اطلاع شیعیان از فرزند امام حسن عسکری

اطلاع شیعیان از فرزند امام حسن عسکری خلاصه پرسش آیا شیعیان معاصر با امام حسن عسکری(ع) از وجود فرزند پسری برای ایشان بی‌اطلاع بودند؟ پرسش در یکی از دانشنامه‌ها خواندم که امام حسن عسکری(ع) اصلاً فرزند پسری نداشت و پس…