صفحه آرشیو

القاب

القاب

نام های امام زمان علیه السلام

1- امام باقر عليه السلام : در پاسخ به پرسش ثمالي از علت نامگذاري آن حضرت به قائم :چون جرم حسين - صلي الله عليه -کشته شد فرشتگان با گريه و فغان به درگاه خداوند عزوجل فرياد برآوردند که : اي خداي و سرور ما ! آيا از کسي که برگزيده ي تو و فرزند…

نام و القاب امام دوازدهم علیه السلام

خداوند در قرآن مي فرمايد:(و الله الأسماء الحسني ) (1)براي خدا نامهاي نيکوست.براي خليفه ي خدا در زمين نيز نامهاي نيکي است، چون مظهر اسماء حسني و اسم اعظم الهي است.امام دوازدهم - عليه السلام - القاب زيادي دارد که در «کتاب النجم…