صفحه آرشیو

امام حسین(ع) و احتجاج به غدیر

امام حسین(ع) و احتجاج به غدیر

  امام حسین(ع) و احتجاج به غدیر سلیم بن قیس هلالی در پیرامون سخت گیریها و مزاحمتهای خصمانه معاویه بن ابی سفیان بر شیعیان و وابستگان علی علیه السلام بعد از شهادت آن حضرت، سخنان جامعی ایراد کرده، می گوید: دو سال قبل از مرگ معاویه، حسین…