صفحه آرشیو

ایثار

ایثار

ایثار و محبت در زندگی زناشویی

توافق کامل اخلاقي بين دو نفر محال است. اين امر آنقدر روشن و آشکار است که بعضي از فلاسفه گفته اند: «هر شخص منحصر به خود است. يعني، از نظر ماهيت با ديگري تفاوت دارد». به عبارت علمي گفته مي شود: انسان نوع منحصر به فرد است. يعني…

ایثار، بهشت زندگی!

همه می‌گویند وقتی انسان ازدواج کرد، باید توجه داشته باشد که دیگر تنها نیست؛ دیگر او نمی‌تواند فقط به خودش فکر کند و فقط خودش را ببیند. او که در ازدواج تعهد می‌کند با کسی دیگر و در کنار کسی دیگر زندگی کند، پس این شخص دیگر هم…

شیرینی گذشت و ایثار

و ان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلاجناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر و احضرت الانفس الشح و ان تحسنوا و تتقوا فان الله کان بما تعلمون خبیرا.و اگر زنی، از طغیان و سرکشی یا اعراض شوهرش، بیم داشته باشد، مانعی ندارد با هم صلح…