صفحه آرشیو

بازرسان سازمان ملل

ممانعت میانمار از ورود بازرسان سازمان ملل برای بررسی کشتار مسلمانان

یک مقام رسمی میانمار روز جمعه اعلام کرد که کشورش از ورود بازرسان سازمان ملل به منظور انجام تحقیقات متمرکز در مورد اتهام کشتار، تجاوز و شکنجه مسلمانان روهینگیا توسط نیروهای امنیتی ممانعت می کند. دولت میانمار که 'آنگ سان سوچی' برنده جایزه…