صفحه آرشیو

بررسی روایت علی خیر البشر

بررسی روایت علی خیر البشر

بررسی روایت علی خیر البشر خلاصه پرسش «علی خیر البشر، من شک فیه فقد کفر»؛ علی بهترین مردم است و هرکه در این واقعیت تردید کند کافر شده است. آیا عبارت فوق، روایتی پذیرفته شده در نزد شیعه و اهل‌سنت است؟ پرسش حدیث…