صفحه آرشیو

بستر تاریخی مفاهیم سیاسی – اجتماعی حادثه کربلا

کتاب بستر تاریخی مفاهیم سیاسی – اجتماعی حادثه کربلا

بستر تاریخی مفاهیم سیاسی -اجتماعی حادثه ی کربلا مشخصات کتاب: نویسنده: داداش نژاد، منصور ناشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها » زمستان ۱۳۸۱ - شماره ۳۳ عناوین اصلی کتاب شامل: چکیده؛ مقدمه؛ شیعه؛ دین علی، دین عثمان؛ سنت،…