صفحه آرشیو

بهائیت

بهائیت

وهابیت و شبهات مطرح شده

تحقیق حاضر بحثى بسیار فشرده در خصوص شبهاتى است که فرقه وهابیت طرح کرده و در ضمن آن به سایر فرقه مسلمین، خصوصاً شیعیان حمله مى کند. لذا در ابتدا لازم است مطالب کوتاهى در خصوص تاریخچه پیدایش فرقه وهابیت و وابستگى فکرى آنان توضیح داده شود.این…

بهائیت و استعمار فرانسه

سومین دولت استکباری قرن ۱۹ و ۲۰ که رهبری بهائیت با آن داد و ستد داشته، استعمار فرانسه است. حاکمیت استعماری فرانسه، در دوران جنگهای مشهور صلیبی، همواره کانون آتش افروز جنگهای صلیبی بود و میسیونهای تبشیری نیز هر چند «برنامه ی…

فرقه سازی انگلستان در کشورهای اسلامی و ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی

خاطرات همفربر اساس اعترافات همفر، عامل اطلاعاتی انگلیس در ممالک اسلامی، که ما را به مقصود نزدیک می کند و ضمناً از دقت و دور اندیشی فوق العاده وزارت مستعمرات انگلستان پرده بر می دارد:اولاً: بنا به گفته همفر(۵): وی در سال ۱۷۱۰ م / ۱۱۲۳ ق/…

رابطه اسرائیل و بهائیت

اشارهدر این مقاله شرح مختصری درباره مدارک موجود اثبات ارتباط اقلیت غیررسمی بهاییت با اسرائیل است. اگرچه تحقیق درباره این اقلیت باید از دیدگاه های مختلف صورت گیرد؛ اما از آنجا که محدوده این اثر مختص به بررسی وجود و نوع ارتباط سیاسی-مالی و…

بهائیت جدید

بهائیت، مذهب مدرنیسم ایرانی است که توسط دولت مدرن اروپایی، یعنی آنگلوساکسون‌ها، یا به طور دقیق‌تر انگستان به وجود آمده است. پس بهائیت یک مذهب مجعول غربی در مشرق است و گستره فرهنگی غرب در حال اوج، در شرق و ایران است، پس این مذهب…

بهائیت، از دیدگاه محققان ایرانى‏

اختلاف در نظر و تحليل همواره وجود داشته و مورخان و محققان را به دسته‌هاي مختلفي تقسيم و دسته‌بندي نموده است، اما در كنار اختلافات، مشتركاتي نيز وجود دارد كه بايد به آن‌ها توجه نمود، در اين صورت شناخت…

نگاهى گذرا به مسلک بابیت و بهاییت

نه هر که چهره بر افروخت دلبرى داند نه هر که آينه سازد سکندرى داندنه هر که طرف کله کج نهادوتند نشست کلاه دارى و آيين سرورى داندهزار نکته باريکتر زمو اين جا است نه هر که سر بتراشد قلندرى داند حافظ شيرازى…

بهائیت

بهائيت، فرقه اي منشعب از آيين بابي، که خود برخاسته از مکتب شيخي است. اين مکتب تفسيري فلسفي، عرفاني و باطني از تشيع است، بنابراين بهائيت را به رغم منابع بهائي نمي توان دين مستقل خواند.بنيانگذار آيين بهائي، ميرزا حسينعلي نوري معروف به بهاء…

بهائیت از زبان هرمان رومر

اين كتاب اولين اثر او درباره بابيت و بهائيت نبود؛ وي در سال 1908 مقاله اي در نقد بهائيت (1) و در سال 1910 به دنبال تحقيقاتي در خصوص تاريخ تبليغات مذهبي در آلمان، مقاله اي تحت عنوان "تبليغات مذاهب آسيايي در مغرب زمين" را به رشته تحرير درآورد…