صفحه آرشیو

بیشتر بودن جمعیت اهل سنت از شیعه

بیشتر بودن جمعیت اهل سنت از شیعه

بیشتر بودن جمعیت اهل سنت از شیعه چرا اهل سنت بیشتر ازشیعه است و..؟ درباره علت کثرت جمعیت اهل تسنن توجه به چند نکته لازم است:: ۱- کثرت عدد هیچ ارتباط لزومى با حقانیت ندارد. عین همین سؤال را مى‏توان درباره فزون تعداد مسیحیان…