صفحه آرشیو

تبعید

تبعید

مدیریت در تبعید/حضرت امام هادی(ع)

از خفقان شدید در زمان امام هادی(ع) بسیار شنیده ایم و از معاصر بودن حضرتش با متوکل که گوی سبقت را از دیگر خلفای عباسی در ظلم به اهل بیت(ع)ربوده بود، تا آن جا که پسرش نیز به او اعتراض می کرد که اگر خودت می خواهی گوشت پسر عمویت را بخوری بخور…

عوامل تبعید امام هادى

امام هادى پس از سپرى کردن سيزده سال از دوران امامت خويش، از سوى متوکل به سامرا احضار شد و به ناچار بيست سال و به عقيده برخى يازده يا نوزده سال در سامرا اقامت گزيد. اينکه چه عواملى سبب شد تا او به سامرا تبعيد شود، موضوعى است که در اين…