صفحه آرشیو

تفسير فقهي

تفسير فقهي

آشنایی با تفسیر فقهی

تعریف تفسیر فقهیدر تفسیر فقهی، مفسر فقیه سعی دارد با توجه فراوان به آیات فقهی، به بیان و تفسیر اجتهادی احکام فقهی پنج گانه برای مکلفان بپردازد و از یک یا چند روش متعارف تفسیری کمک بگیرد. آغاز تفسیر فقهیشاید بتوان گفت با نزول اولین آیات…