صفحه آرشیو

تفسیر واژه فقر

تفسیر واژه فقر

تفسیر واژه فقر خلاصه پرسش چه تفاسیری از واژگان «فقر» را می‌توان در «مصباح الشریعه» امام صادق(ع) یافت؟ پرسش مفهوم فقر در «مصباح الشریعه» چیست؟ پاسخ اجمالی واژگان «فقر» در مصباح الشریعه…