صفحه آرشیو

جامعه ي قرآني و اسلامی

جامعه ي قرآني و اسلامی

چرا دوستى و دشمنى؟

چرا انسان باید اولیای الهی و اهل بیت (علیهم السلام) را دوست داشته باشد و دشمنان خدا و اهل بیت (علیهم السلام) را دشمن دارد و از آنان بیزاری بجوید؟ چرا در آیات و روایات این‌قدر به تولی و تبری اهمیت داده شده، به گونه ای که…

تولّى و تبرّى و جایگاه آن در آیات و روایات

تولّى و تبرّى امام زین العابدین (علیه السلام) فرمود: «شِیعَتُنا اَلَّذیِنَ... یُوالُونَ اَهلَ البَیتِ و یَتَبَرَّءُونَ مِن اَعدائِهِم؛ شیعیان ما کسانى هستند که اهلبیت(علیهم السلام) را دوست دارند و از دشمنان آنان بیزارى…