صفحه آرشیو

دکتر وحید احمد

موسسه شیعه شناسی

معرفی موسسه شیعه شناسی تاریخ تاسیس  ۱۳۷۸ - ۱۹۹۸ کشور مکان استقرار  ایران - قم وابستگی سیاسی و مذهبی  نظام جمهوری اسلامی ایران و تابع ولایت مطلقه فقیه هیات امنا  دکتر علی اکبر…