صفحه آرشیو

روز جهانی بقیع

نوشتار آیت الله العظمی صافی به مناسبت روز جهانی بقیع خیانت بزرگ وهابیت برای نابودی تاریخ اسلام

حوزه/ نقشه تخریب آثار و ابنیه اسلامی نقشه ای بسیار عمیق و خائنانه‎ای بود که بیگانگان برای محو مستندات و شواهد عینی و اثری تاریخ اسلام کشیده بودند و در موقعی که برای تسلّط بر کشورهای اسلامی دست به تفرقه و فرقه سازی بودند...…