صفحه آرشیو

روز فطر

 امام رضاعلیه السلام :

روز فطر از این رو عید قرار داده شد تا روز گردهمایی مسلمانان باشد، و در این روز گرد هم آیند ... (کتاب من لایحضره الفقیه ، ج ۱ ، ص ۵۲۲ )