صفحه آرشیو

زیارت قبور مؤمنین

 ادله زیارت اهل قبور چیست؟

درکتاب «نقد وهابیت: نجم الدین طبسی» پنج دسته دلیل برای زیارت قبور بیان شده است: ۱️⃣ آیات قرآن است، سوره نساء آیه ۶۴ می فرماید: ای پیامبر اگر مسلمانان برای استغفار پیش تو بیایند خدا توبه آنها را قبول می کند. «وَ لَوْ أَنَّهُمْ…