صفحه آرشیو

سالار کربلا حسین ابن علی علیه السلام

کتاب سالار کربلا حسین ابن علی علیه السلام

سالار کربلا حسین ابن علی علیه السلام مشخصات کتاب: سرشناسه : مقرم، عبدالرزاق، ۱۹۷۱ - ۱۸۹۸ عنوان و نام پدیدآور : سالار کربلا حسین ابن علی علیه السلام/ مولف عبدالرزاق موسوی المقرم؛ مترجم و نگارنده مرتضی فهیم کرمانی مشخصات نشر : قم:…