صفحه آرشیو

سنت

سنت

سنّت پیامبر و تکفیر مسلمانان‏

سنّت پیامبر و تکفیر مسلمانان‏ علیرضا سبحانى* چکیده‏ اکنون که مسئله فتنه تکفیر بسیارى از نقاط جهان اسلام و حتى غیر آن را فراگرفته است، شایسته است علما و دانشمندان و محققان علوم اسلامى با برپا کردن همایش‏ها این موضوع را از جهات مختلف، مورد…

بدعت و سنت از دیدگاه فرق اسلامى و جریان‏هاى تکفیرى‏

بدعت و سنت از دیدگاه فرق اسلامى و جریان‏هاى تکفیرى‏ فریده اصغرى* چکیده‏ سنت و بدعت، دو واژه‏اى است که همواره در محافل علمى و دینى مطرح بوده و دانشمندان مسلمان درباره معنا و مصادیق آن بحث و تبادل‏نظر کرده‏اند. با ظهور وهابیت در قرن…

مخالفت با شیعیان، عامل تغییر سنت‌های نبوی

مخالفت با شیعیان، عامل تغییر سنت‌های نبوی چکیده بعد از قرآن کریم، سنت نبوی ارزشمندترین منبع برای مسلمانان است که حفظ آن و خودداری از بدعت در آن، همواره مورد تأکید پیامبر اکرم (ص) بوده است، تا جایی که برخی از اهل سنت، آن را ثقل دوم در…

جایگاه اهل بیت و سنت رسول خدا

ژ جایگاه سنت رسول خدا رسول خدا ، با توجه به اینکه واسطه میان خدا و خلق خداست و با عنایت به اینکه قرآن معجزه جاودان اوست و با توجه به وظایفى که در برابر خدا و دین خدا و خلق خداوند دارد، باید از دانشى فراتر برای تفسیر قرآن برخوردار باشد تا…

حجیت سنت در امور دنیوی است یا اخروی؟

حجیت سنت در امور دنیوی است یا اخروی؟ پرسش دایره حجیت سنت شامل امور دنیوی و اخروی است یا شامل امور اخروی و دینی است؟ شواهد قرآنی و روایی و نظریات علما در این مورد چیست؟ پاسخ اجمالی دانشمندان اصولى، اعم از شیعه و اهل سنت، براین…

سنت در مسیحیت (۱)

مقدمه کلمه tradition (سنت) از لحاظ ریشه‌شناختى به معناى تحویل دادن است. این مفهوم به‌طور ضمنى بر دو امر دلالت دارد:الف) «امانتى» که تحویل داده می‌شود؛ب) «امانت‌داران»؛ یعنى کسانى که آن امانت را در…

سنت در مسیحیت (۲)

پس از مطرح‌شدن این آموزه ، بلافاصله دو مسئله مطرح شد : ۱٫ اگر مرجعیت کلیسا در عمل هیچ است، چگونه می‌توان فهمید که «کتاب مقدس» چیست، یا به عبارت دیگر چه کتاب‌هایی باید در مجموعه رسمى جاى گیرند و چه کتاب‌هایی…