صفحه آرشیو

شبهه عدم ادعای امامت امامان

شبهه عدم ادعای امامت امامان

شبهه عدم ادعای امامت امامان امامان شیعه هرگز مدعی امامت نبوده‌اند و امامت را شیعیان به آنها نسبت می‌دهند، جواب چیست؟ پیامبران الهی همگی دارای جانشین بوده‌اند؛‌ و این از سنتهای خداوند متعال می‌باشد گرچه اوصیای بعضی از انبیای پیشین خود…